Welkom op de website van het KA Koekelberg, Unesco-school


Missie

Het Unesco-atheneum Koekelberg streeft er naar om de leerlingen te inspireren en te motiveren binnen een aangenaam schoolklimaat en ze voor te bereiden op het met succes doorlopen van hogere studies.

Onze Unesco-school gelegen in Brussel, kruispunt van vele talen en culturen, werkt wereldwijd samen met andere scholen, leraren, leerlingen en ouders, ongeacht afkomst, kleur, gender, taal, levensbeschouwing, nationaliteit, ...

Sinds 1953 verbindt het Unesco-netwerk scholen van over de hele wereld met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van alle mensen. In 180 landen werken de Unesco-scholen samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit.

Door de vele projecten als Unesco-school ervaren onze jongeren dat ze zelf een groot aandeel hebben in positieve veranderingen en zo bijdragen aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.
Deze website wordt het best bekeken met Google Chrome of Mozilla Firefox.